Dochody i Straty

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wykonanie za okres
wyszczególnienie 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010
A. Przychody Netto ze Sprzedaży 1 609 923,98 1 770 340,82 1 730 266 35 1 411 233,93 1 337 913,51
B. Koszty działalności operacyjnej 5 950 917,82 9 574 670,75 10 537 096,70 11 536 503,66 12 509 389,21
C.Zysk (strata) ze sprzedaży -4 340 993,84 -7 804 329,93 -8 806 830,35 -10 125 269,73 -11 171 475,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 936 859,99 -4 293 887,50 -4 668 814,23 -5 413 505,42 -5 069 255,28
N. Zysk (strata) netto -2 915 475,84 -4 182 057,13 -4 518 962,06 -5 140 082,55 -4 672 389,07

wykonanie za okres
wyszczególnienie 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2019
A.Przychody netto ze sprzedaży 1 501 347,20 3 072 370,53 3 599 864,74
B.Koszty działalności operacyjnej 4 819 691,04 10 070 862,75 7 998 070,99
C.Zysk(strata)ze sprzedaży -3 318 343,84 -6 998 492,22 -4 398 206,25
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 036 970,21 -3 891 465,25 -3 474 198,84
N.Zysk (strata) netto -2 038 539,57 -4 209 184,08 -3 936 483,98

Uchwałą nr 5/2018 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 13 czerwca 2018r. postanowiło stratę Spółki poniesioną w 2017r. w wysokości 3 936 483,98 zł pokryć w formie dopłat(2 567 698,17 zł), pozostałą kwotę (1 368 785,81 zł.)pokryć z zysków osiągniętych w przyszłych latach obrotowych.

Uchwałą nr 4/2017 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 14 czerwca 2017r.postanowiło stratę Spółki poniesiona w 2016r. w wysokości 4 209 184,08zł  pokryć w formie dopłat(2 127 562,27 zł), pozostała kwotę (2 081 621,81 zł.)pokryć z zysków osiagniętych w przyszłych latach obrotowych.

Uchwałą nr 3/2016 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 08 czerwca 2016r. postanowiło stratę Spółki poniesioną w 2015r. w wysokości 1 425 696,27 zł. pokryć w formie dopłat, pozostałą kwotę 612 843,30 zł. pokryć z zysków osiągniętych w przyszłych latach obrotowych.

Uchwałą nr 4/2015 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 17 czerwca 2015r. postanowiło stratę Spółki poniesiona w 2014r.  w wysokości 2 915 475,54 zł. pokryć z zysków Spółki osiągniętych w przyszłych latach obrotowych.

Uchwałą nr 8/2014 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 6 sierpnia 2014r. postanowiło stratę Spółki poniesioną w 2013r. w wysokości 4 182 057,13 zł. pokryć z zysków Spółki osiągniętych w przyszłych latach obrotowych.

Uchwałą nr 5/2013 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 3 lipca 2013r. postanowiło stratę Spółki poniesioną w 2012 r. w wysokości 4 518 962,06 zł. pokryć z zysków Spółki osiągniętych w przyszłych latach obrotowych.

Uchwałą nr 6/2012 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 5 lipca 2012r. postanowiło stratę Spółki poniesiona w 2011 r. w wysokości 5 140 082,55 zł. pokryć ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałą nr 3/2011 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dn. 6 czerwca 2011r. postanowiło stratę Spółki poniesiona w 2010 r. w wysokości 4 672 389,07 zł. pokryć ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Podpisał: Aleksandra Sadkowska
Dokument z dnia: 06.11.2013
Dokument oglądany razy: 3 308
Opublikował: Aleksandra Sadkowska
Publikacja dnia: 02.08.2018
 
wydruk z dnia: 21.04.2024 // http://bip.kpsi.pl